هى فلانى، زندگى شاید همین باشد

ورقی از خاطرات
هى فلانى، زندگى شاید همین باشد
آذر ۲۹, ۱۳۹۶

تنها كوله بارى كه همگيشان را از اين سال‌هاى عمر اندوخته ايم.

ثبت نام در خبرنامه