دنیای ما اندازه هم نیست

Program Picture

ورقی از خاطرات

دنیای ما اندازه هم نیست
۲۴ آبان ۱۳۹۶

داستان تفاوت‌های زیبای ما آدم‌ها با یکدیگر و گیر دادن‌هایمان برای نابود کردن این تفاوت‌ها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه