فلانی ای کاش این را تعریف نمی‌کردی

Program Picture

ورقی از خاطرات

فلانی ای کاش این را تعریف نمی‌کردی
۲۹ تیر ۱۳۹۸

بیم از شکسته شدن دلِ این و آن، یگانه مانع بر سر راه ادامه ورقی از خاطرات.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه