تپه‌ای در میانه هیرمند

Program Picture

ورقی از خاطرات

تپه‌ای در میانه هیرمند
۲۴ فروردین ۱۳۹۸

چه بسیار همرنگ شدن‌های آگاهانه که ارزشش صدبار از “متفاوت بودن” فراتر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه