به دور از سایه درختان تنومند

Program Picture

ورقی از خاطرات

به دور از سایه درختان تنومند
۲۹ دی ۱۳۹۷

وقتی سایه درختی پُربار مانع از بارور شدن نهالی نحیف می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه