قسمت ویژه – شب رمزآلود

Program Picture

ورقی از خاطرات

قسمت ویژه – شب رمزآلود
۰۳ خرداد ۱۳۹۹

گشت و گذاری در گوشه‌هایی از تاریخ و تاملی در تفاوت مواجهه افراد مختلف با ظهور پیامبر الهی. و هم خویشتن را بر جای این شخصیت‌ها گذاشتن تا هم تاریخ بهتر فهم شود و هم خود خودمان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه