ورقا:‌ اولین مجله کودکان بهائی در ایران – بخش ۱
شهریور ۸, ۱۳۹۷

در این برنامه به تاریخچه مجله ورقا از پیدایش تا توقف انتشار آن در ایران می‌‌‌پردازیم.

ثبت نام در خبرنامه