ورقا:‌ اولین مجله کودکان بهائی در ایران – بخش ۲
شهریور ۱۵, ۱۳۹۷

این برنامه به انتشار مجدد ورقا در هند، پس از آن کانادا و در نهایت توقف نشر آن در سال ۲۰۰۶ اختصاص دارد.

ثبت نام در خبرنامه