وحدت نوع بشر
مهر ۱۴, ۱۳۹۷

در این برنامه، میشا بلِیز، نویسنده و تصویرگر، از به هم پیوستگی عجیب و غریب حیات بر روی زمین می گوید که چگونه همۀ ما را به خانواده ای بزرگ تبدیل کرده است.

ثبت نام در خبرنامه