وحدت میان جمعیت‌های متنوع

Program Picture
وحدت میان جمعیت‌های متنوع
آذر ۳, ۱۳۹۶

در کشور بنین در غرب آفریقا، یکی از روسای قوم فولا بر وحدت میان جمعیت‌های متنوع در سرزمین خود تمرکز دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه