وحدت میان جمعیت‌های متنوع

وحدت میان جمعیت‌های متنوع
آذر ۳, ۱۳۹۶

در کشور بنین در غرب آفریقا، یکی از روسای قوم فولا بر وحدت میان جمعیت‌های متنوع در سرزمین خود تمرکز دارد.

ثبت نام در خبرنامه