Program Picture
وحدت لسان و خط
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

چقدر دنیای ما جای بهتر و راحت‌تری میبود اگر همه آدم‌ها می‌تونستند با یک زبان مشترک با هم حرف بزنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه