وحدت لسان و خط
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

چقدر دنیای ما جای بهتر و راحت‌تری میبود اگر همه آدم‌ها می‌تونستند با یک زبان مشترک با هم حرف بزنند.

ثبت نام در خبرنامه