Program Picture
وحدت عالم انسانی
بهمن ۱۳, ۱۳۹۸

هدف دیانت بهائی وحدت عالم انسانی است، آیا بهائیان از راه بهائی کردن تمام عالم سعی در ایجاد این وحدت دارند؟ آیا شما می‌خواهید همه بهائی شوند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه