وحدت اساس ادیان – بخش ۳

Program Picture
وحدت اساس ادیان – بخش ۳
مهر ۲۶, ۱۳۹۴

موضوع این هفته هم وحدت اساس ادیان یکی از تعالیم آئین بهائی و شاکله‌های اصلی این تعلیم بزرگ حضرت بهاءالله است. با پارسا فنائیان و جناب وحید خرسندی همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه