وحدت اساس ادیان – بخش ۲

وحدت اساس ادیان – بخش ۲
مهر ۱۹, ۱۳۹۴

موضوع این هفته هم وحدت اساس ادیان یکی از تعالیم آئین بهائی و شاکله‌های اصلی این تعلیم بزرگ حضرت بهاءالله است، با پارسا فنائیان و جناب خرسندی همراه باشید.

ثبت نام در خبرنامه