والد درون مهربون و کودکی که منم

Program Picture
والد درون مهربون و کودکی که منم
بهمن ۱۴, ۱۴۰۰

ما توی دنیایی زندگی می‌کنیم که همه جوامع مشتاقند که جمعیت جوان داشته باشند. اما از جهتی هم توانمند کردن جوانان هم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های هر جامعه‌ای هست. با رواج نیروهای مخرب، یک برنامه آموزشی چطور می‌تونه در برابر این رگبار آسیب‌هایی که نیروی جوانی رو هدف قرار دادن مراقبت کنه؟‌ آیا واقعا یک فرد بیست ساله نمی‌تونه در مسیر سازندگی جامعه‌اش نقش موثری داشته باشه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه