وابستگی به بزرگترها

وابستگی به بزرگترها
دی ۱۱, ۱۳۹۵

چرا عده‌ای از کودکان، به خصوص کلاس اوّلی‌ها، برای انجام تکالیفشان وابسته به پدر و مادر هستند؟ بشنوید نظر کارشناس برنامه را.

ثبت نام در خبرنامه