هویت مجازی
آبان ۱۵, ۱۳۹۹

چه منابعی هویت یک انسان را شکل می‌دهند؟ خانواده؟ اجتماع؟ محیط جغرافیایی؟ نژاد، مذهب؟ و …؟ آیا فضای مجازی در شکل‌گیری هویت فرد دخالت دارد؟

ثبت نام در خبرنامه