هویت جهانی‌ و ارتباط آن با هویت ملی‌ – بخش ۱
مهر ۸, ۱۳۹۶

از طاهره ماتیکا پرسیدیم که حضرت عبدالبهاء در رساله مدنیه در خصوص مقوله هویت جهانی‌ و ارتباط آن با هویت ملی‌ به چه مواردی اشاره می‌کنند؟

ثبت نام در خبرنامه