هویت از پیش تعیین شده

هویت از پیش تعیین شده
دی ۱۸, ۱۳۹۹

هویت از پیش تعیین شده. هویت یعنی چه؟ چرا می‌گوییم که هر شخصی هویت منحصر به فرد خود را دارد؟ در شکل‌گیری این هویت؛ خود فرد تا چه اندازه نقش دارد؟ آیا می‌توانیم هویتی داشته باشیم که خود را با میل به آن تعریف یا تعیین کنیم؟

ثبت نام در خبرنامه