هوش اجتماعی – بخش ۱

شوق یادگیری
هوش اجتماعی – بخش ۱
خرداد ۶, ۱۳۹۶

کودکانی که در روابط اجتماعی سالم موفّقند اعتماد به نفس بالایی دارند که تاثیر خوبی در وضع تحصیلی آنها دارد.

ثبت نام در خبرنامه