هنر گوش دادن
خرداد ۲۱, ۱۳۹۷

نگار: وقتی ندا گفت یه بار باید درباره شنیدن هم حرف بزنیم، من خیلی دربارش فکر کردم که چه چیز جالبی میتونه تو شنیدن باشه. گوش کردن یه کاریه که همش انجام میدیم.
مریم: یعنی تو میگی شنیدن و گوش کردن یکیه؟
نگار: شنیدن و گوش کردن … خوب آره. به نظر تو فرق داره؟

ثبت نام در خبرنامه