هنر و جامعه در دنیای امروز

Program Picture
هنر و جامعه در دنیای امروز
مرداد ۴, ۱۳۹۶

گفتگو با: خانم سروناز امانت، هنرمند هنرهای تجسمی و کتاب اخیر او “جهنم درون”.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه