هنر و جامعه در دنیای امروز

هنر و جامعه در دنیای امروز
مرداد ۴, ۱۳۹۶

گفتگو با: خانم سروناز امانت، هنرمند هنرهای تجسمی و کتاب اخیر او “جهنم درون”.

ثبت نام در خبرنامه