هنر شفّاف اندیشیدن – بخش ۲

هنر شفّاف اندیشیدن – بخش ۲
تیر ۲۲, ۱۳۹۶

هفته‌ گذشته، نگاهی داشتیم به کتاب «هنر شفّاف اندیشیدن». در نقطه‌سرخط این هفته، بخشی دیگر از این کتاب خواندنی را با هم مرور می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه