به یاد هنرمندان و هنرآموزان محروم ایران زمین

به یاد هنرمندان و هنرآموزان محروم ایران زمین
مهر ۳۰, ۱۳۹۷

با مرور بخشی از نوشته محمد تنگستانی در سایت خبری ایران وایر، یادی می‌کنیم از علی رضا، هنرمند جوانی که می‌گوید در ایران «مصرف مواد مخدر راحت‌تر از نوازندگی در پارک است».

ثبت نام در خبرنامه