هند/ شمیم و ژینوس موحد – بخش ۱
بهمن ۳, ۱۳۹۸

شمیم و ژینوس در شهر لاکنو هند به آموزش موسیقی کلاسیک به کودکان هندی و جهانی کردن رویکرد آنها به موسیقی مشغولند.

ثبت نام در خبرنامه