هنجارشکنی یا متمایز بودن

هنجارشکنی یا متمایز بودن
آبان ۱۲, ۱۳۹۹

متمایز بودن یکی از ویژگی‌های شخصیتی هر فردی است ولی گاهی خود را به صورت هنجارشکنی نشان می‌دهد. در این قسمت تعریف هنجارشکنی و متمایز بودن و فرق آنان بررسی می‌گردد و این سوال مطرح می‌گردد که چرا یک جوان میل به هنجارشکنی دارد؟

ثبت نام در خبرنامه