هنجارشکنی یا متمایز بودن

Program Picture
هنجارشکنی یا متمایز بودن
آبان ۱۲, ۱۳۹۹

متمایز بودن یکی از ویژگی‌های شخصیتی هر فردی است ولی گاهی خود را به صورت هنجارشکنی نشان می‌دهد. در این قسمت تعریف هنجارشکنی و متمایز بودن و فرق آنان بررسی می‌گردد و این سوال مطرح می‌گردد که چرا یک جوان میل به هنجارشکنی دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه