هنجارهای اخلاقی اروپایی
اسفند ۱, ۱۳۹۸

کشیش دکتر میگوئل دلاتوره کتب بسیاری با عناوین مذهبی تالیف کرده و همچنین در دانشگاه الهیات ایلیف، اخلاق اجتماعی و مطالعات لاتین تدریس می‌کند. کارهای او بیشتر متمرکز بر بررسی تعامل هنجارهای اخلاقی اروپایی و ارزش‌های مسیحیت است و باور دارد که همه، صرف نظر از قومیت‌شان باید الگوهای غالب فرهنگ اروپایی را به چالش بکشند.

ثبت نام در خبرنامه