هم هوایی - فصل ۱

program picture

هم هوایی - فصل ۱

تو این مجموعه با هم هر بار سفر می‌کنیم به یک نقطه از جهان و از مهمانان‌مون می‌پرسیم که در اون کشور چه برنامه‌هایی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حاضرت بهاءالله انجام شده

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه