هم هوایی

هم هوایی

تو این مجموعه با هم هر بار سفر می‌کنیم به یک نقطه از جهان و از مهمانان‌مون می‌پرسیم که در اون کشور چه برنامه‌هایی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حاضرت بهاءالله انجام شده

تو این مجموعه با هم هر بار سفر می‌کنیم به یک نقطه از جهان و از مهمانان‌مون می‌پرسیم که در اون کشور چه برنامه‌هایی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حاضرت بهاءالله انجام شده

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

سایر فصل‌ها

ثبت نام در خبرنامه