هم هوایی ۲

هم هوایی ۲

تو این مجموعه با هم هربار سفر می‌کنیم یک نقطه از جهان و از مهمانان‌مون می‌پرسیم که در محل زندگیشون چه برنامه‌هایی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب مبشر حضرت بهاءالله و آئین بهائی انجام شده.

تو این مجموعه با هم هربار سفر می‌کنیم یک نقطه از جهان و از مهمانان‌مون می‌پرسیم که در محل زندگیشون چه برنامه‌هایی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب مبشر حضرت بهاءالله و آئین بهائی انجام شده.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

سایر فصل‌ها

ثبت نام در خبرنامه