هم اتاقی جدید

هم اتاقی جدید
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

صبح روز بعد با صدای باز و بسته شدن در اتاق از خواب پریدم. سرم رو از زیر پتو درآوردم. دیدم یه هم ­اتاقی جدید اومده …

ثبت نام در خبرنامه