همیاری حکومت و دین
دی ۲۸, ۱۳۹۹

آیا فکر می‌کنید حکومت می‌تواند به دین کمک کند؟ یا نظام سیاسی می‌تواند حامی دین باشد؟ چگونه؟ این پرسش را جناب وحید خرسندی پاسخ می‌گویند.

ثبت نام در خبرنامه