همکاری و وحدت
فروردین ۲۱, ۱۳۹۹

ما انسان‌ها با همکاری با یکدیگر، با وحدت و کمک کردن می‌توانیم به اهداف بزرگمان برسیم و اطفال با یادگیری این مساله می‌توانند برای اصلی‌ترین هدف ما، یعنی وحدت عالم انسانی تلاش کنند.

ثبت نام در خبرنامه