همراهی مادیّات و معنویّت در حیات حضرت بهاءالله

Program Picture

یک سوال، ‌یک جواب

همراهی مادیّات و معنویّت در حیات حضرت بهاءالله
۰۳ آبان ۱۳۹۶

آیا می‌توانیم در زندگی حضرت بهاءالله نمونه‌ای پیدا کنیم در مورد همراهی مادیّات و معنویّت؟ استاد وحید خرسندی به این سوال جواب می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه