همدلی – بخش ۳
شهریور ۲۸, ۱۳۹۸

این پنجشنبه، سه‌گانه‌ «همدلی» نقطه‌سرخط را به سرانجام می‌رسانیم. در سومین قسمت از یادداشت «موردی برای همدلی»، وضعیت کامل هم‌دلی را در چند رفتار خلاصه می‌کنیم تا به طور عملی یاد بگیری چطور هم‌دلانه رفتار کنیم.

ثبت نام در خبرنامه