هماهنگی بین والدین و مربی

هماهنگی بین والدین و مربی
دی ۲۶, ۱۳۹۸

هیچ گاه والدین نباید در حضور کودک عمل کرد مربی را مورد مواخذه و یا نکوهش قرار دهند.

ثبت نام در خبرنامه