هل من مفرج
اسفند ۱۴, ۱۳۹۵

ترانه‌ای برگرفته از یکی از آثار بهائی با اجرای شادی طلوعی والاس.

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants, and all abide by His bidding!

هَلْ مِن مُفِّرجٍ غَیرُ اللهِ قُلْ سُبْحَانَ اللهِ هُوَ اللهُ کلٌّ عِبَادٌ لَهُ وکلٌّ بأمرِهِ قَائِمُونَ.

ثبت نام در خبرنامه