هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل – بخش ۱

Program Picture
هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل – بخش ۱
آبان ۲۱, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم سویدا معانی – یوینگ.

بیانیه جامعه جهانی بهائی در آستانه هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد با عنوان: «حکومت‌داری شایسته»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه