هشیاری ترس آور
تیر ۲۱, ۱۳۹۹

شنیدن سخنی از زبان یک آدم بسیار خوشتر به جان آدم می‌نشیند تا همان سخن از زبان دیگری. اگر اشتیاقی برای شنیدن نباشد نشان محبت کجاست؟

ثبت نام در خبرنامه