هشتگ خوش خبر

Program picture

هشتگ خوش خبر

آیا علم می‌تواند مرهمی بر آلام بشر باشد؟ آیا هنر می‌تواند لبخندی بر لبان دردمند مردم این روزگار باشد؟آیا پایانی بر دشمنی‌های دینی قابل تصور است؟ آیا روزنه‌ امیدی برای وحدت و صلح به چشم می‌خورد؟ در لا به لای اخبار ناگوار هشتگ خوش‌خبر به دنبال این روزنه‌های امید است ولو با ذره‌بین

news letter image

ثبت نام در خبرنامه