هشتم مارس، روزی برای زنان

هشتم مارس، روزی برای زنان
اسفند ۱۷, ۱۳۹۷

شواهد نشون میده که هر ساله روز هشتم مارس، یا روز جهانی زن فرصتی مناسب برای فعالان حقوق زنانه تا مطالبات زنان را مطرح نمایند.

ثبت نام در خبرنامه