Program Picture

هر کی نشینه گرگه یا من رویایی دارم

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

دعوای نژادی من رو یاد همه سفیدا و سیاهایی می اندازه که از همدیگه کتک خوردن، همه عربا و اسرائیلیایی که همدیگه رو زدن، همه صربا و کروواتایی که چشم دیدن همدیگه رو نداشتن و یاد همه ماشه‌هایی که کشیده شد…

news letter image

ثبت نام در خبرنامه