هرزه ‌نگاری فلاکت و فاجعه

نقطه سر خط
هرزه ‌نگاری فلاکت و فاجعه
خرداد ۲۹, ۱۳۹۹
این هفته در نقطه‌سرخط، یادداشتی تامل ‌برانگیز خواهیم داشت با عنوان «هرزه‌ نگاری فلاکت و فاجعه»؛ یک یادداشت جامعه‌شناختی که به آسیب‌شناسی رفتار مقطعی، احساساتی و رسانه‌محور مردم و مسئولین در قبال فلاکت و بدبختی رسانه‌ای شده در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد و سعی می‌کند هشدار دهد و راهکارهایی نیز ارائه کند.

ثبت نام در خبرنامه