هدیه‌ای از جنس درد

Program Picture
هدیه‌ای از جنس درد
شهریور ۸, ۱۳۹۹

سخن بزرگان است که آن چیز که مایه عذاب ماست نه خود رنج است، بلکه نیافتن معنایی است برای آن رنج تا تحملش را برای ما هموار کند. و کجا میتوان رنجی بزرگتر از درد فراق و دلتنگی سراغ گرفت؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه