نیایش جمعی علیه خرافات فرهنگی

Program Picture
نیایش جمعی علیه خرافات فرهنگی
دی ۲۳, ۱۴۰۰

وقتی بر اساس قرائتمون از جامعه و درک نیازهامون تخیل می‌کنیم، پشت این تصویر ذهنی و چشم‌اندازی که می‌سازیم باید باوری برای تغییر وضعیت موجود وجود داشته باشه. خواستی با تمام وجود،‌ یا تلاش برای این که چنین میل و کششی رو در خودمون تقویت کنیم. در غیر این صورت تخیلمون، تصویری بی‌جان و بی‌تحرک و تبدیل به حسرت یا آرزویی دست نیافتنی میشه. من بیان این تمنا و اشتیاق برای تحرک و کمال رو نیایش نام‌گذاری می‌کنم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه