نیاز بشر به دین حقیقی

نیاز بشر به دین حقیقی
اسفند ۱۸, ۱۳۹۴

“نیاز بشر به دین حقیقی” عنوانی است که برای این برنامه انتخاب شده است و در آن به لزوم تجدید ادیان و شرایط پذیرش دین جدید در هر زمان اشاره می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه