نگاه بهائیان به کتب ادیان قبل

Program Picture
نگاه بهائیان به کتب ادیان قبل
دی ۲۹, ۱۳۹۸

نگاه دیانت بهائی به کتب مقدسه پیشین چیست؟ آیا شما مثل مسلمانان فکر می‌کنید که برخی کتب پیشین مثل انجیل و تورات تحریف شده‌اند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه