نگاهی کوتاه به روح برابری جنسیتی

Program Picture
نگاهی کوتاه به روح برابری جنسیتی
بهمن ۲۱, ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با خانم سفیرا رامش‌فر، نماینده جامعه جهانی بهائی در دفتر سازمان ملل متحد، درباره مستند «نگاهی کوتاه به روح برابری جنسیتی» گپی می‌زنیم. خانم رامش‌فر از راه‌کارهای دستیابی به برابری جنسیتی و تاثیر آن‌ها در جامعه برامون می‌گن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه