نگاهی نوین در «تربیت معلم»

Program Picture
نگاهی نوین در «تربیت معلم»
خرداد ۲۵, ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم سوزان احمدی – هانسن، معلم و استاد «تربیت معلم» تربیت معلم چه ابعاد و جنبه‌هایی داره و معلم موفق و موثر کیست و چه ویژگی‌هایی داره؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه