نگاهی به مفهوم زمان – بخش ۲

نگاهی به مفهوم زمان – بخش ۲
خرداد ۱۹, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت – بخش 2.

زمان، حقیقتی انکارناپذیر که گذشته، حال و آینده انسان و جهان را به هم متصل می‌کند، به ما چه می‌آموزد؟

ثبت نام در خبرنامه